• april

    22

    2015
  • 5894
  • 0
Optrekkend vocht – laat u niet vangen!

Optrekkend vocht – laat u niet vangen!

Indien u opstijgend vocht vaststelt of alleszins iets wat erop lijkt, dan is dit enkel maar een klein zichtbaar deel van de gevolgschade. Optrekkend vocht is echter NOOIT een oorzaak maar enkel een gevolg van altijd een derde oorzaak. Dit kan een lek zijn in een aanvoer- of een afvoerleiding, een ontbrekende maaivelddichting of andere plaatsen van toevoer van vocht. Met enkele camouflage technieken wordt natuurlijk ook niets gedaan aan de echte oorzaak.

Indien je besluit om de symptomen te laten bestrijden door deze te injecteren, treur dan ook niet als de oorzaak hiermee niet weggenomen wordt. Door een sticker te plakken op een roestplek, neem je de oorzaak ervan ook niet weg.

Alle (brand-) verzekeringspolissen sluiten opstijgend vocht uit. Dit is op zich niet erg omdat dit ook nooit de oorzaak kan zijn van de zichtbare schade. Laat je dan ook niet vangen door uw schadegeval te laten wegcijferen. Teken ook nooit een akkoord waar de term “optrekkend vocht” als oorzaak omschreven wordt. Zoek steeds naar de juiste oorzaak en neem de bron van het vocht of water weg en de gevolgschade “het optrekkendvocht” zal vanzelf verdwijnen. We mogen het tenminste vreemd noemen dat van alle 20.000 onderzochte woningen in het geheel niets meer overblijft van het “opstijgend vocht” na het wegnemen van de echte oorzaken.

De vastgestelde juiste oorzaken van alle gestelde vochtproblemen bij 20.000 onderzochte gebouwen in België, Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk zijn:
– 63 % gebrekkige waterdichting ter hoogte van maaiveldzone
– 21 % spouwmuurcondensatie
– 19 % slagregen doorheen buitengevel
– 18 % lekkende afvoeren
– 15 % overmatige dampdruk vanuit kruipkelder, natte kelder of regenput
–   3 % lekkende aanvoerleidingen
–   2 % rechtstreeks lekken in de kelder (echt grondwater)
–   1 % lekken in betonkelders
–   1 % lekken in het dak
–   0 % opstijgend grondvocht (want dit is nooit de oorzaak, enkel gevolgschade)
–   0 % vocht door een gebrekkige isolatie of koudebruggen (= geen oorzaak, enkel gevolgschade)
* Meerdere oorzaken zijn waarschijnlijk.

Zelfs na een grondig forensisch onderzoek bij woningen van 0 tot 2.000 jaar oud is het zogenaamde “Optrekkend vocht” nog nergens gevonden als oorzaak van een mogelijk vochtprobleem.
Met andere woorden “laat u niet vangen” en denk twee maal na.

© Copyright 2021 Vochtadvies - All rights reserved